Bønn

Vi tror på en Gud som ønsker å ha en relasjon med oss, og som taler til oss i dag. Derfor har vi et stort fokus på bønn og lovsang. Hvert semester starter med at vi setter av tid til å søke Gud for Hans vei i bønn og faste. Da er det lokalet vårt åpent fra morgen til kveld til fri bønn, eller til bønn- og lovsangssamlinger. Gjennom året har vi også satt av en dag i uken til bønn, og da er det bønnesamlinger på morgenen, på dagtid og på kveldstid. Og vi samles også til bønn før samlingene våre.

 

Grupper

Gjennom uken møtes vi i forskjellige grupper. Kvinnegruppe, Disippelgruppe, Mentorgruppe, Ektepargruppe, Unge menn gruppe, og i tillegg Husmøte, gir et innblikk i variasjonen. Vi tror at nærhet, den gode samtalen og forbønn for og med hverandre, er viktig for både vårt daglige liv og vårt åndelige liv.

 

Barn

Barnesamlingene våre, Sprell Levende, er en del av våre felles samlinger. Da møtes visammen hele menigheten den første delen, og deretter går barna til deres egen samling med andakt, lek og aktiviteter.