Adresse

Heddal Misjonskirke
Ola Lensmansveg 18
3677 Notodden

Kontaktpersoner
Leder: Jørn Berget (915 85 619 / joerber2@gmail.com)
Menighetsarbeider: Bjørn Roar Gisnås (951 81 734 / gisnaas@yahoo.no)

Gave
Gavekonto: 2699.54.82613
Vipps: 22250