Hvem er vi?
Heddal Misjonskirke er en menighet i Misjonskirken Norge lokalisert i Heddal, Telemark. Hos
oss finner du mennesker i alle aldre, men med en overvekt av unge familier. Vi setter stor
pris på fellesskapet med hverandre som vi deler i møter, kirkekaffe og husgrupper. Vi tror at
‘Gleden i Herren er vår styrke!’, og samlingene våre preges av begeistring for
Jesus, med mye lovsang og takk, og mye latter og glede i fellesskapene.


Om oss
Vi har møter hver søndag der også søndagsskolen Sprell Levende er en del, og i helgen er
ungdomsklubben Rølp et tilbud til tenåringene. I tillegg støtter vi aktivt opp om den
felleskristne ungdomskafeen Krona. Gjennom uken møtes vi i grupper av forskjellige slag
som endres etter behov. En dag i uken har vi satt av som bønnedag, og da er det
bønnemøter på morgenen, på dagtid og på kvelden i vårt lokale.


Internasjonalt
Internasjonalt er vi med i Misjonskirken Norge sitt arbeid i Romania, der nybrottsarbeidet i
byen Onesti har vært vårt hovedfokus, mens vi også er med på det nye arbeidet blant
Romanias romfolk i Calarasi-regionen. Vi er også aktivt med å støtter et et bønne- og
evangeliseringssenteret Beit Or i Israel, der bønn for landet Israel og det kristne arbeidet er i
hovedfokus, samtidig som det blir arbeidet aktivt med å spre det kristne budskaet til unge
israelere.


Hva tror vi?
Vi tror på en Gud som er personlig, og som ønsker en relasjon med hver enkelt av oss.
Derfor har vi et stort fokus på bønn og lovsang. Vi tror på en Gud som åpenbarer seg
gjennom sitt ord, og vi tror at det ikke finnes noen bedre veiviser for livet enn Bibelen.
Samtidig opplever vi at Gud taler til mennesker i dag, og derfor holder vi det profetiske ord
høyt. Bibelen er likevel vår overordnede autoritet for liv og lære.