2019 HMK

November - Uke 46

Tirsdag 12. Felles bønn og lovsang kl.19 på Betesda

Onsdag 13. Morgenbønn kl.6-7

I Guds nærvær kl.10-12:30

Menighetsmøte kl.19:30

Torsdag 14. Gruppesamling kl.19-21  

Lørdag 16. Felles bønnemøte kl.7-9 på Ambassaden ved torget

Bibelkafé kl.13 på Krona

Søndag 17. Gudstjeneste kl.11  Jørn Berget taler