Denne uken:

13.jun. kl. 12 Søndagssamling på HMK. Johan Hammerich taler. Gunhild T. Vignes og Anne Aabø synger og spiller.

Denne måned:

16.jun. kl.19 Menighetsmøte. Saksliste sendt ut på SMS.