Datoer for høsten 2021 

24.okt. kl.12 Søndagssamling. Bjørn Roar Gisnås taler og Lene Nevisdal spiller & synger.

27.okt. kl.19 Menighetsmøte. Valg og evaluering av ledermodell.

6.okt. kl.18 Lovsangsmøte. Jens Langås & Johan Lund med team.