2020 HMK

Velkommen til Bønn & Faste 2020

Hederskultur / Æreskultur

5. jan - 19. jan

Søndager

5. jan kl. 11 – Oppstartsmøte

12. jan kl. 11 – Møte

19. jan kl. 11 – Avslutningsmøte

Ukeprogram 2. uke

Felles bønneuke

Kl. 06 – 07 – Morgenbønn (man)

Kl. 10 – 14 – Bønn (man – fre)

Kl. 12 – 12:30 – Bibeltime (man – fre)

Kl. 19 – Bønn Notodden Misjonskirke (man)

Kl. 19 – Bønn på Betesda (tirs)

Kl. 19 – Bønn & Lovsang (tors)

Kl. 07 – Bønnefrokost Ambassaden (lør)

Kl. 12 – 14 - Seminar m/Pål Helmersen (lør)

 

Pål Kristian Helmersen er utdannet ved Ansgarskolen og MF, og har mangeårig erfaring som gatemisjonær, bibelskolelærer og ungdomspastor i Misjonskirken Norge og Pinsebevegelsen. Han jobber i dag i Maritastiftelsen og i Familiekirken Mandal, og reiser som forkynner i mange ulike sammenhenger. Pål Kristian har jobbet i politiet med forebyggende arbeid, og er selv et vitne om at det går an å stå oppreist etter mange stormer i livet. Han har også arbeidet for Bibelforlaget, blant annet som redaktør og oversetter av StudentBibelen – Apps for livet. Pål Kristian ble enkemann i 2010 og har siden vært alenepappa for fire barn fra 16 til 24 år.

Helgen 17.-19. januar besøker Pål Heddal

og deltar på følgende:

Fredag kl.20 andakt på Krona Kafé.

i Heddal misjonskirke:

Lørdag kl.12-14 seminar om Guds godhet og det ondes problem.

Lørdag kl.20 tale på Youth Unite ungdomsmøte.

Søndag kl.11 tale på gudstjeneste.